0213324689 scoala190@gmail.com

VIZIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE       

Asigurăm elevilor noștri o educație europeană de calitate și descoperim împreună arta de adaptare la schimbare. 

 ”FORMĂM CETĂȚENI ACTIVI ÎNTR-O SOCIETATE A CUNOAȘTERII!

       

 MISIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE

  • formarea și dezvoltarea creativității și a capacității cognitive a elevilor;
  • dezvoltarea unui învățământ orientat pe valori științifice și culturale care să contribuie la formarea unei personalități autonome cu o participare activă în societate;
  • asigurarea unui climat intelectual, civic și moral la standarde europene pentru elevi și profesori.

 Misiunea Şcolii Gimnaziale Nr. 190 urmărește creșterea calității prin:

  • progres în manifestarea valorilor fundamentale ale școlii;
  • progres în realizarea viziunii comune a tuturor membrilor comunității educaționale;
  • un răspuns mai bun la nevoile exprimate de beneficiarii educației.

Ne propunem să oferim fiecărui elev o educație diversă într-un mediu sigur, de susținere, să promovăm autodisciplina, motivația și excelența în procesul de învățare. Personalul şcolii se alătură părinților și comunității pentru a îndruma elevii  în dezvoltarea abilităților de a deveni tineri independenți care vor reuși  să contribuie în mod responsabil într-o comunitate globală la rezolvarea problemelor, prin încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.

În stabilirea misiunii am aplicat principiul continuității, ținând cont de faptul că rezultatele obținute au contribuit și vor contribui la creșterea gradului de satisfacție atât a elevilor, cât și a părinților.