0213324689 scoala190@gmail.com
ANUNŢ Concurs administrator financiar

Mai multe detalii AICI

ANUNŢ CONCURS POST INGRIJITOARE 2020

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba practica în data de 19.10.2020, ora 10.00
– Proba interviu în data de 19.10.2020, ora 15.00

Mai multe detalii AICI

Reprogramarea depunerii dosarelor de burse

În atenția părinților
ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU BURSE

Ziua de vineri, 24.09.2020 se reprogramează pentru miercuri, 30.09.2020, interval orar 16.00-18.00.

Vă mulțumim!

In atentia candidatilor
      Depunerea contestațiilor se face online la adresa: admitereliceu190@gmail.com

    • 22 iunie (ora 16:00-ora 19:00)
    • 23 iunie (ora 08:00-ora 12:00)

Cererea de Contestație se gaseste aici

PROGRAMAREA PARINTILOR PENTRU VALIDAREA FISELOR DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR MIERCURI 24.06.2020
PROGRAMAREA PĂRINȚILOR PENTRU VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PĂRINȚII PROGRAMAȚI PENTRU VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR SE VOR PREZENTA CU URMĂTOARELE DOCUMENTE LA DOSAR

– Cerere de înscriere
– Copie certificat de naştere copil
– Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
– Hotărâri judecătorești (dacă este cazul) – Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa 4)
– Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)
– Declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală precum și un document medical care justifică amânarea (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)
– Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.


ADMITERE 2020-2021

Informații și legislație http://ismb.edu.ro/index.php/admitere

Precizări referitoare la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

2 – 5 iunie 2020 

    Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine. 

Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase). 

Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a    mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă se completează cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, conform modelului din ANEXA A, care poate fi descărcată aici și se transmite pe adresa de e-mail admitereliceu190@gmail.com (cu confirmare de primire). 

Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne se completează cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, conform modelului din ANEXA B, care poate fi descărcată aiciși se transmite pe adresa de e-mail admitereliceu190@gmail.com (cu confirmare de primire), însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute. 

Identificarea examenelor și instituțiilor care organizează examene ce se echivalează cu proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare, se poate face la următoarea adresă: 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2020/OM_Echivalari_2019.pdf

Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea resultatelor  obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.

Pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/ franceză se completează cererea de recunoaștere şi echivalare de către părintele/reprezentantul legal al elevului, conform modelului din ANEXA B, care poate fi descărcată aici și se transmite pe adresa de e-mail admitereliceu190@gmail.com (cu confirmare de primire), însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

Pentru elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, se completează cererea de recunoaștere şi echivalare de către părintele/reprezentantul legal al elevului, conform modelului din ANEXA A, care poate fi descărcată aici și fișa de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din ANEXA C, care poate fi descărcată aici. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare. 

 Pentru elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului cererea de evaluare, conform modelului din ANEXA A, care poate fi descărcată aici și se transmite pe adresa de e-mail admitereliceu190@gmail.com (cu confirmare de primire), însoțită de un portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în ANEXA D, care poate fi descărcată aici. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, descarcă aici, semnată de elev și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev.

 

 

Inscrierea in invatamantul primar 2020

Informatiile sunt in curs de actualizare, pentru detalii suplimentare va rugăm să vizitați Inscrierea in invatamantul primar 2020 => I.S.M.B.

Declaratia pe propria raspundere privind inscrierea copiilor in invatamantul primar
Declaratia pe propria raspundere privind inscrierea copiilor in invatamantul primar poate fi descarcata de aici.
Inscrierea in invatamantul prescolar 2020

Inscrierea in invatamantul prescolar, 2020-2021

Înscrierea în învățământul preșcolar se face prin completarea unui formular de către părinți cu datele privind solicitantul, datele copilului și opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația informatică, formularul se poate descărca de aici. După completare formularul se va transmite exclusiv prin e-mail la adresa gradinita190@gmail.com  , in perioada 08.06.2020 – 19.06.2020 urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor să se facă după un program comunicat de unitatea școlară (pe zile și intervale orare), în perioada 18.06.2020 – 25.06.2020.

Pentru detalii suplimentare va rugăm să vizitați Inscrierea in invatamantul prescolar, 2020-2021 => I.S.M.B.

Activitatea de relații cu publicul la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 190 în perioada declarării stării de alertă

În vederea prevenirii și limitării efectelor infectării cu COVID-19, în contextul menținerii riscului transmiterii infecțiilor cu noul corona virus, în vederea protejării sănătății elevilor și angajaților unității școlare vă informăm că, în perioada declarării stării de alertă, până la revenirea la normalitate, activitatea de relații cu publicul la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 190 se va desfășura astfel:

transmiterea cererilor de transfer și a documentelor aferente se va realiza exclusiv prin e-mail la adresa transferelevi190@gmail.com (documentele scanate integral), cererea se poate descarca de aici.

înscrierea în clasa pregătitoare pentru cei care nu s-au înscris până la data de 11 martie 2020, se va face online în perioada 18.05.2020 – 30.06.2020 și transmiterea documentelor necesare se va realiza exclusiv prin e-mail la adresa pregatitoare190@gmail.com (documentele scanate integral) urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor să se facă după un program comunicat de unitatea școlară (pe zile și intervale orare), în perioada 22.06.2020 – 06.07.2020.

cererea de reînscriere (se poate descărca aici) a copilului care frecventează grădinița în anul școlar 2019-2020 se va transmite exclusiv prin e-mail la adresa gradinita190@gmail.com , în perioada 25.05.2020-04.06.2020;

înscrierea în învățământul preșcolar se face prin completarea unui formular de către părinți cu datele privind solicitantul, datele copilului și opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația informatică, formularul se poate descărca de aici. După completare formularul se va transmite exclusiv prin e-mail la adresa gradinita190@gmail.com , in perioada 08.06.2020 – 19.06.2020 urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor să se facă după un program comunicat de unitatea școlară (pe zile și intervale orare), în perioada 18.06.2020 – 25.06.2020.

Toate formularele se regăsesc pe site-ul unității școlare: www.scoala190.ro
Documentele vor fi validate după un program comunicat de unitatea școlară  (pe zile și intervale orare).

Pentru asigurarea comunicării dintre părinți și conducerea unității școlare se vor utiliza mijloace alternative cum ar fi sesiunile de comunicare pe conturile rețelelor de socializare sau telefonic.
Aspectele semnalate la adresa de e-mail scoala190@gmail.com  vor fi analizate, solicitantul urmând să primească răspuns la cele sesizate.
În vederea realizării celor de mai sus, solicitanții vor menționa, obligatoriu, telefonul de contact și/sau adresa de e-mail.

 

Școala Gimnazială Nr.190 prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art.6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită în calitate de operator. Unitatea de învățământ ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite. Datele personale furnizate sunt prelucrate numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime în care sunt colectate/prelucrate.