0213324689 scoala190@gmail.com
Cerere de transfer

Transmiterea cererilor de transfer și a documentelor aferente se va realiza exclusiv prin e-mail la adresa transferelevi190@gmail.com  (documentele scanate integral), cererea se poate descarca de aici.

Cerere de reînscriere

Cererea de reînscriere (se poate descărca aici) a copilului care frecventează grădinița în anul școlar 2019-2020 se va transmite exclusiv prin e-mail la adresa gradinita190@gmail.com , în perioada 25.05.2020-04.06.2020;

Inscrierea în învățământul preșcolar

înscrierea în învățământul preșcolar se face prin completarea unui formular de către părinți cu datele privind solicitantul, datele copilului și opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația informatică, formularul se poate descărca de aiciDupă completare formularul se va transmite exclusiv prin e-mail la adresa gradinita190@gmail.com , in perioada 08.06.2020 – 19.06.2020 urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor să se facă după un program comunicat de unitatea școlară (pe zile și intervale orare), în perioada 18.06.2020 – 25.06.2020.