• 021/332.46.89

Admitere 2019 - 2020

Procedura admitere in clasele a IX-a bilingv/intensiv 2019-2020
Programul sedintelor cu parintii si elevii claselor a VIII-a, interesati sa cunoasca avantajele, Invatamantului profesional de stat si DUAL
Admiterea in invatamantul liceal, invatamantul profesional de stat si invatamantul dual in anul scolar 2019-2020
Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, in anul scolar 2019-2020
OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020
OMEN nr. 5031/4.09.2018 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2019-2020
OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
OMEN nr. 3556/2017  din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018
OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)

Modelul Fisei de inscriere in anul scolar 2019-2020 – admitere in clasa a IX-a – invatamantul liceal de stat;
Modelul Anexei la fisa de inscriere in anul scolar 2019-2020 – pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna;
Modelul Fisei de inscriere in anul scolar 2019-2020 – pentru inscrierea in invatamantul profesional de stat;
Modelul Anexei la Fisa pentru inscrierea in invatamantul profesional – Fisa de optiuni pentru invatamantul dual;

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2019-2020