• 021/332.46.89
 • Credinţă în ceea ce faci.
  Atitudine empatică faţă de elevi.
  Libertate de opinie a elevului trebuie respectată!
  Iniţiativă.
  Tenacitate.
  Atitudine responsabilă.
  Toleranţă şi acceptarea diversităţii.
  Egalitate de şanse pentru toţi elevii.

MOTTO

 

"A educa înseamnă a-i face pe copii să-și însușească prin experiență un sistem de valori care să le dea posibilitate să se integreze în mod inteligent și în mod moral într-o lume în rapidă prefacere" (Robert Dottrens - "A educa și a instrui")


VIZIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE

 

"Împreună ne pregătim în spiritul educației europene"


MISIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE

 

Derivând din idealul educațional al școlii românești care "constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative" așa cum este formulat în Legea educației naționale, misiunea școlii pentru următorii 4 ani este:
formarea unei gândiri creative; a capacităților și a motivațiilor necesare învățării și asigurarea atingerii standardelor educaționale comparabile cu cele europene de către elevi.